Privacy beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 mei 2020.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van smpl solar. U dient zich ervan bewust te zijn dat smpl solar niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.smpl solar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken Het gaat hierbij altijd om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Op basis van deze gegevens kunnen wij voor u een klant account aanmaken t.b.v. offertes, opdrachten, uitvoering en onderhoud. Daarnaast vragen wij u, indien beschikbaar om uw energieverbruik (stroom en/of gas) Op basis hiervan bekijken wij welk(e) product(en) wij u het beste kunnen adviseren. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van smpl solar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van smpl solar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Arte Suite of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. In bepaalde gevallen kunnen wij u persoonsgegevens delen met derden, maar uitsluitend indien u hiervoor toestemming geeft.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ( “AVG” ) kunt u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Naast inzage mag u ons ook verzoeken om uw gegevens te verbeteren of aan te vullen indien u fouten hebt opgemerkt of als u dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op en andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken om tegen de verwerking bezwaar te maken en om deze gegevens aan u (of een andere partij) te laten overdragen. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat wij aan uw verzoek gegeven hebben. Als wij uw verzoek hebben afgewezen, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om een beroep bij de rechter in te stellen.

Toepasselijk recht en geschillen

Dit beleid en uw gebruik van onze website wordt beheerd en uitgelegd in overeenstemming met het toepasselijk recht op het gebied van gegevensbescherming, waaronder begrepen de AVG en de Telecommunicatiewet 1998. Elk geschil dat mogelijk ontstaat met betrekking tot dit beleid en de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter van uw woonplaats.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen
heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Smpl solar, gevestigd op het adres Boschcour 4D, 6221 JR Maastricht
Bereikbaar via telefoonnummer 06-53864968 of per e-mail
christian@smpl.solar